Czym jest Terapia EFT?

EFT (Emotional Freedom Technique) jest skrótem określającym Techniki Emocjonalnej Wolności. Nazwano w ten sposób metodę, która niezwykle skutecznie radzi sobie z trudnymi emocjami, obniżonym nastrojem, dolegliwościami fizycznymi i bólem. EFT działa uspokajająco, relaksująco, obniża negatywne emocje, eliminuje tkwiące w naszych umysłach negatywne przekonania, uzdrawia psychikę i ciało. 

Założeniem metody jest jednoczesna praca na trzech poziomach:  fizycznym (opukiwanie określonych punktów na ciele), emocjonalnym (obserwowanie i przywoływanie tkwiących w nas emocji) i mentalnym (nazywanie i artykułowanie naszych myśli i przekonań). Techniki Emocjonalnej Wolności stanowią terapią holistyczną, traktującą człowieka, jego ciało, umysł i sferę emocji jako całość, w której poszczególne elementy przenikają się nawzajem i oddziałują na siebie.

System energetyczny ciała ludzkiego to biopole otaczające i przenikające organizm wraz z siecią meridianów przebiegających wzdłuż i wszerz ciała oraz centrami energetycznymi, nazywanymi czakrami. Każda blokada w systemie energetycznym powoduje, że swobodny przepływ energii życiowej zostaje zaburzony. Długotrwałe zaburzenia przepływu energii prowadzą z kolei do zmian w ciele i psychice. Wiedza ta nie jest oczywiście niczym nowym. Chińska medycyna tradycyjna od tysięcy lat opiera się na założeniu, że ludzki organizm to nie tylko ciało fizyczne, ale również, a nawet przede wszystkim ciało energetyczne. Nowością jest natomiast połączenie starożytnej nauki chińskiej z osiągnięciami współczesnej psychologii. I tym właśnie jest EFT – psychologiczną akupunkturą, umiejscowioną przez świat naukowców w nurcie Psychologii Energetycznej.

Jak to się robi? 

Na przestrzeni lat procedura EFT przeszła pewne zmiany. Pierwotna, skomplikowana technika zwana TFT (Terapią Pola Myśli), którą opracował Roger Callahan, została następnie, w toku badań i doświadczeń znacznie uproszczona przez Garego Craig’a i nazwana EFT. Stosowana obecnie technika charakteryzuje się niezwykłą prostotą, przy zachowaniu pełnej skuteczności. W największym skrócie EFT polega na opukiwaniu palcami 9 punktów na głowie i tułowiu przy jednoczesnym koncentrowaniu się na problemie, od którego chcemy się uwolnić oraz wypowiadaniu pewnych fraz. Nic nie jest tu przypadkowe. Punkty ciała są dokładnie określone i stanowią zakończenia konkretnych meridianów. Wypowiadane zdania są tak sformułowane, aby w efekcie terapii zneutralizować negatywne emocje związane z danym problemem. Innymi słowy – opukiwanie konkretnych meridianów i skupianie uwagi na osobistym problemie spowoduje uwolnienie od tego problemu.

Niezwykła prostota tej metody sprawia, że część osób zwyczajnie nie wierzy w jej skuteczność. Niektórym faktycznie trudno w to uwierzyć, że wystarczy przysłowiowo popukać się w głowę i pozbyć w ten sposób dręczących od lat emocji i bólu. Badania nad skutecznością Technik Emocjonalnej Wolności są prowadzone od lat, a wyniki tych badań publikuje się na łamach wiodących czasopism naukowych. Efektywność EFT jest dziś bezsprzeczna, a badacze tematu zgodnie przyznają, że metoda okazuje się skuteczna wszędzie tam, gdzie wszystkie inne terapie zawodzą.

Na jakie problemy pomaga EFT?

Techniki Emocjonalnej Wolności są skuteczne w pracy z: 

 • lękami i fobiami
 • negatywnymi emocjami
 • niskim poczuciem własnej wartości
 • negatywnymi przekonaniami
 • obniżonym nastrojem
 • obsesjami
 • bezsennością
 • zaburzeniami jedzenia
 • uzależnieniami
 • alergiami
 • chorobami fizycznymi i bóle.

Po jakim czasie odczuję efekty terapii?

Czas trwania terapii EFT jest rzeczą bardzo indywidualną. Problemy proste możemy uwolnić w trakcie jednej sesji, natomiast kwestie złożone, sprawy wieloaspektowe, ciągnące się od lat, będą z pewnością wymagały od nas serii ćwiczeń. Ważne jest, że w przebiegu terapii odkrywamy kolejne warstwy głęboko ukrytych emocji i docieramy do źródła problemu. To gwarantuje, że przyczyna cierpienia zostanie uwolniona bezpowrotnie.